มาดามตามอัธยาศัย ปลุกพลังเครือข่าย Good Partnership ศธ.-สธ.-มท. ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยรอบด้านอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3 ประสาน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล (รพ.สต.) และกระทรวงมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ตลอดจนครู กศน.ตำบล ทั้ง 9 แห่ง สาธารณสุขอำเภอเมือง ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า มีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นครั้งที่สอง เพื่อเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน. และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่ม สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมต้องการย้ำถึงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นสำคัญ โดยดูแลสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างสมุดล ให้ประชาชนมีความคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

“ขอแสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่เป็นเสมือนเครือข่ายการทำงาน (Good partnership) ของสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ทุ่มเทเวลาดูแลประชาชนชาวปราจีนบุรี ทั้งในด้านความปลอดภัย ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล ด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ และท้องถิ่น ยังได้ร่วมกันพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วย

 width=

โดยในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการจัดเรียนการสอนของ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตามนโยบายมอบความรู้ถึงหน้าจอ “โรงเรียนหยุด-ความรู้ไม่หยุด” นั้น ก็ต้องขอชื่นชมครู กศน.ตำบล ที่ติดตามการสมัครและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและนำข้อมูลการเรียนเพื่อเตรียมตัวเรียนก่อนเปิดเทอม ถือเป็นการทำงานเชิงรุก ที่สามารถปรับตัวและเข้าถึงผู้เรียนทั่วทุกพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้าน สมกับการเป็นครูพันธุ์พิเศษ (Good Idol) ที่สามารถปรับตัว ปรับการทำงาน รองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=  width=  width=  width= width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/5/2563