มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ