ม.ทักษิณจัดงาน เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 "วิกฤติชาติ โอกาสเกษตร" ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2552

การจัดงานทักษิณวิชาการ – เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 “วิกฤติชาติ โอกาสเกษตร” ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยกาจัดงานในครั้งนี้มีการรวม 3 งานเข้าด้วยกัน คืองานทักษิณวิชาการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 โดยในปีนี้มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนจากหลาหลายหน่วยงาน ทั้งจังหวัดพัทลุง อบจ.พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอป่าพะยอม หน่วยงานราชการ องค์กรปครองท้องถิ่น ภาคเอกชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมสนับสนุนการจัดงาน รูปแบบการจัดงานเน้นที่การบริการวิชาการ โดยพิธีเปิดงานวันที่ 15 สิงหาคม ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการโชว์กระโดดร่มดิ่งพสุธา จากกองทัพภาคที่ 4

กิจกรรมการประชุมวิชาการ นิทรรศการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานวิชาการ แข่งทักษะวิชาการนักเรียน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สาธิตการทำน้ำชุบ แข่งขันการทำแกงน้ำเคย บริการนวดเพื่อสุขภาพ งานวันโค ครั้งที่ 27 การแข่งขันนกกรงหัวจุก แข่งขันชกมวย จักรยานเสือภูเขา ประกวดสุนัขและแมว จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าไอที ฯลฯ (รายละเอียดกำหนดกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ติดตามได้ทาง www.Gimyong.com)

ขอเชิญขาวพัทลุงและใกล้เคียงร่วมงานทักษิณวิชาการ – เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-609600 ต่อ 7200 หรือทาง www.pt.tsu.ac.th

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตต. บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง มีเนื้อที่จำนวน 3,429 ไร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดการเรียนการสอน 3 คณะ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท