ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลื้อ”

         เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และเพื่อเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร เนื่องในวาระที่ท่านอายุครบ ๙๒ ปี สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลื้อ” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร โดยมีศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลื้อแห่งอาณาจักรสิบสองปันนา” ซึ่งเป็นผลงานการสะสมของอาจารย์อรไท ผลดี ทั้งนี้ขอเชิญร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวแบบไทลื้อ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร

แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.
Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 2529
Fax. 0 2354 5603