ยุบเลิกการจัดตั้งสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Download เอกสารได้ด้านล่างค่ะ