ยูเนสโกประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 1 ปี

ยูเนสโกประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 1 ปี  ตามโครงการ Young Professional ประจำปี 2009  คลิกดู รายละเอียด+ใบสมัคร PDF/ word