ย้ำสร้างการรับรู้ข้อเท็จจริง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 ได้มีข้อเน้นย้ำเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบราชการ ทั้งเรื่องระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของกระทรวง ตลอดจนความก้าวหน้าการพัฒนาระบบราชการที่จะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นกลไกหลักในการทำงานของข้าราชการทุกหน่วยงาน

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับถึงการสร้างการรับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวการดำเนินงานของรัฐบาลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษี, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย) เป็นต้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นธรรม

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเน้นย้ำให้ข้าราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไปด้วย


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์​ ราม​สูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร