รมช.กนกวรรณปลื้ม ครู-สถานศึกษาเอกชน หนุนจัดการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น ขอเชิญชวน รร.พี่มาร่วมสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่ รร.น้อง ทั่วประเทศ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางในการประชุมหารือการจัดการศึกษาออนไลน์ ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ของแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ว่า ขอแสดงความขอบคุณโรงเรียนและสถานศึกษาเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจตามมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดผลกระทบในด้านการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งมิเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกก็ประสบปัญหาในเรื่องของ COVID-19 เช่นกัน

 width=

“กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ โดยได้เตรียมความพร้อมและนำการเรียนในรูปแบบออนไลน์ มาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการเรียนรู้ และสร้างเสริมความรู้ให้กับนักเรียนถึงหน้าจอมือถือ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตั้งแต่เริ่มปิดสถานศึกษา “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เมื่อต้นเดือนเมษายน 2563 แล้ว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของโรงเรียนและสถานศึกษาเอกชน กับ สช. เพื่อเปิดโลกแห่งความรู้ในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. https://odlc.opec.go.th/

 width=

 width=

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งแบบออนไลน์ Real time และบันทึกเทป VDO ครอบคลุมตั้งแต่ ป.1-ม.6 ในทุกกลุ่มสาระวิชา ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่เน้นการเรียนการสอน 5 สาระวิชา ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English), โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบโรงเรียนเสมือนจริงยุค Digital 5G “Virtual School Online” ในรูปแบบ VDO ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, โรงเรียนมัธยมยานากาวา เน้นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วย Application, โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สร้างแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ พร้อมมีเครื่องมือเสมือนห้องเรียนจริง และ 168 ติวเตอร์ออนไลน์ รวมติวเตอร์กว่า 150 คน เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ในวิกฤต COVID-19 เพื่อไปสู่เป้าหมาย “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด”นอกจากนี้ สช.ยังได้เปิดโอกาสให้ครูและสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมแบ่งปันเนื้อหาและบทเรียนออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ซึ่งทราบว่าได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้ส่งคลิปเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนครู บุคลากร และโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันคลิปเนื้อหา ความรู้ บทเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยขยายโอกาสการศึกษาจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง จากโรงเรียนที่พร้อมสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน ร่วมกัน

ในนามรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการศึกษาเอกชน ขอขอบคุณในพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน และขอให้ท่านตลอดจนครอบครัว แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และเราจะก้าวเข้าสู่ภาวะปกติไปด้วยกัน โดยจะพยายามดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุด ที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนให้น้อยที่สุด และพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ภาพ/กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/4/2563