รมช.กนกวรรณ จับมือ กศน.-TK Park-อมรินทร์บุ๊ค ร่วมพัฒนา Digital Library ต้นแบบราชบุรี เตรียมขนอีบุ๊ค แอพพลิเคชัน สื่อออนไลน์ สู่นักอ่านฟรีอย่างจุใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชภุมารี ให้เป็น Digital Library” ระหว่างนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) นายภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดจำหน่ายหนังสือเล่มและนิตยสาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชยากร จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ผู้บริหารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” กว่า 40 แห่ง ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

 width= width= width=

“ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ถือว่ามีความพร้อมสมบูรณ์สำหรับการเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ ตามนโยบายการขับเคลื่อน กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 105 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) แหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ WI-FI ที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวยความสะดวกมนการอ่านและเรียนรู้ระบบดิจิทัล สามารถนำพาจังหวัดราชบุรีไปสู่เมืองแห่งการอ่าน ตามเป้าหมายของจังหวัดราชบุรีได้อย่างแน่นอน

โดยความร่วมมือครั้งนี้ สำนักงาน กศน.จะทำหน้าที่ประสานการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้สามารถใช้และแนะนำผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book แอพพลิเคชัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ให้เป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” เชื่อมโยงการให้บริการทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ กิจกรรม และนวัตกรรมการเรียนรู้ ส่วน TK Park จะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อออฟไลน์ หนังสือเสียง สื่อ E-book หนังสือวิชาการ สารคดี วรรณกรรม ฐานข้อมูลหนังสือ Gutenborg หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 120 ประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้แก่บุคลากรห้องสมุด และการสนับสนุนจากบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ทั้งมุมหนังสือ หนังสือ 1,000 ปก และ e-Book 400 รายการ ผ่านแอพพลิเคชัน NaiinPann (นายอินทร์ปัณณ์) นิตยสาร หนังสือสำคัญ ไปจนถึงหนังสือหายาก ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดด้วย

 width= width= width=  width=  width=  width=

ขอแสดงความขอบคุณเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good Partnership) ของ กศน. ทั้ง TK Park บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ของประชาชน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และแสงไฟสว่างบริเวณภายนอกห้องสมุดแห่งนี้ นับเป็นความร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี ให้เป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง และขยายสู่การพัฒนาห้องสมุดที่มีชีวิต Co-Learning Space 6 แห่ง อย่างยั่งยืน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/6/2563