รมช.กนกวรรณ เดินหน้านโยบายปรับห้องสมุดประชาชนสู่ Co-Learning Space และศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบทุกช่วงวัย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในจดหมายข่าว กศน. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2563 เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” จึงได้มีนโยบายให้ขยายผลจากทรัพยากรที่สำนักงาน กศน. มีอยู่ โดยเฉพาะห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อจัดทำ Co-Learning Space ที่มีความพร้อมบริการการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การศึกษา ส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย และยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เป็น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบทุกช่วงวัย (Good Learning Center) ร่วมกับเครือข่ายการทำงาน (Good Partnership) ตามนโยบาย กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงาน กศน.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/5/2563