รมช.กนกวรรณ เยี่ยมบ้าน นศ.กศน.เมืองปราจีนบุรี แนะเรียนทางช่อง ETV เพิ่มพูนสาระความรู้พื้นฐาน-ทักษะที่จำเป็น-อาชีพหลากหลายช่วยสร้างรายได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวสุภัชชา กล้าหาญ และนางสาววิชชุดา แก้วคำพันธ์ นักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรับฟังสภาพปัญหาของการจัดเรียนการสอน ตามนโยบายมอบความรู้ถึงหน้าจอ “โรงเรียนหยุด-ความรู้ไม่หยุด”

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มอบแนวทางให้สำนักงาน กศน. ปรับแผนการเรียนการสอนสู่ระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และโปรแกรม แอพพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Zoom, Line, Microsoft Team, Facebook, Live การเรียนการสอน และรายการของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

“โดยปกติสำนักงาน กศน. โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ได้พัฒนาสื่อและรายการเพื่อการศึกษาเผยแพร่ทางช่องต่าง ๆ ของ ETV อยู่แล้ว ทั้งการศึกษาพื้นฐานสายสามัญ การสอนอาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต ทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ, e-Library ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดประชาชนของ กศน.ทั่วประเทศ

และในวันนี้ ได้มาเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลดงพระราม ซึ่งกำลังเรียนรายการการศึกษาพื้นฐานสายสามัญของ ETV ในวิชาภาษาอังกฤษ ทางช่อง 371 HD True Visions และจากการสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนผ่านจอโทรทัศน์ นักศึกษาตอบด้วยความรู้สึกดีใจ ที่ครู กศน.ตำบลดงพระราม มาเยี่ยมบ้านและนำข้อมูลการเรียนมาให้ ทำให้ได้เตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนได้จากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปไหน และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะโทรทัศน์สามารถรับสัญญาณได้ดี ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการจัดการศึกษา เรียนรู้ ให้เข้าถึงผู้เรียนในทุกที่ทุกเวลา และส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็เกิดจากความตั้งใจทำงานของชาว กศน. ที่ถือเป็นครูพันธุ์พิเศษ (Good Idol) ที่สามารถปรับตัว ปรับการทำงาน รองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว width=

 width=

นักศึกษา กศน. กล่าวว่า มีความรู้สึกดีใจมาก ที่ครู กศน.ตำบลดงพระรามได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและนำตารางรายการเรียนมาให้ ทำให้ได้เตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียน และเมื่อได้เรียนจากโทรทัศน์จริง ก็พึงพอใจ เพราะไม่ต้องเดินทางไปไหน และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพราะชุดรับสัญญาณสามารถรับรายการของทาง ETV ด้วยเสียงและภาพที่มีความชัดเจน เชื่อว่าจะช่วยให้การเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณ รมช.ศึกษาธิการ ที่มีนโยบายดี ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนในทุกที่ทุกเวลา การเรียนมีความต่อเนื่องแม้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด และขอบคุณ ETV ที่ผลิตรายการดี ๆ ช่วยให้เรียนจากที่บ้านได้จริง

 width= width=

สามารถรับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ตามชุดรับสัญญาณ ดังนี้
– ทีวีดิจิทัล ช่อง 52
– ชุดรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND 1) GMMZ, Good TV และ DTV-HD 1 ช่อง 185 2) PSI ช่อง 110 และ 3) TOT IPTV ช่อง 551
– ระบบ (IPTV Internet Protocal Television) ช่อง 99
– TOT IPTV ช่อง 551
– True Visions ช่อง 371 HD
– เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
– สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ www.etvthai.tv, YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, Facebook “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” เป็นต้น

 width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/5/2563