รมช.คุณหญิงกัลยา ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่ง ประจำปี 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่งทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2563 ณ ห้องเชียงรุ้ง ชั้น 1 โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตลอดจนนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ และนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

 width=
 width=
 width=
 width=
โดยภายในงานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่ง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนนายกรัฐมนตรี และ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนและครูที่มาร่วมแสดงในงานต่าง ๆ นายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ Best Practice การจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จํานวน 13 โรงเรียน และมอบหมายนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/9/2563