รมช.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มารับวัคซีน จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ณ สถานที่ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้จัดสรรเป็นบุคลากรในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับการฉีด ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีได้รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั้งหมด 14,000 คน เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการจัดสรรการฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วจำนวน 7,500 คน โดยคาดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนวัคซีนภายในเดือนมิถุนายนนี้

ขอแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และสถานที่ที่ให้บริการฉีดทุกจังหวัด ตั้งแต่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อย เสียสละ เสี่ยงอันตราย พร้อมขอแสดงความชื่นชมและแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครอบครัว ซึ่งทุกคนทำงานอย่างเสียสละ รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ พร้อมจะบริหารวัคซีนตามจำนวนและความเสี่ยงคลัสเตอร์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อต้องจำกัดคนแพร่เชื้อให้ได้ต่อไป

สุดท้ายนี้ สำหรับในวันพรุ่งนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน เนื่องจากสถานศึกษามีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤตเช่นนี้มาแลัว ส่วนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
13/6/2564