รมช.ศธ. พบปะพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษาไทยในมาเลเซีย 


รมช.ศธ. พบปะพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษาไทยในมาเลเซีย


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมพบปะพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยได้รับการต้อนรับจาก นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำมาเลเซีย


 ในโอกาสนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือกับนักเรียนและนักศึกษาไทยในมาเลเซียเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยและผลการเรียน ให้โอวาทเกี่ยวกับการเรียนและใช้ชีวิตในมาเลเซีย ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จากนั้น รมช.ศธ.ตอบข้อซักถามของนักเรียนไทยเกี่ยวกับแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต และโดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนและนักศึกษาไทย


ศุภชัย / ข่าว / ภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.