รมช.ศึกษาธิการ ร่วมคณะ “บิ๊กตู่-ครม.” เยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ นับถอยหลังเตรียมเปิดให้บริการปลายปี 64 นี้ หวังดึงไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม-การขนส่งระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน เสริมทัพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.15 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกเดินทางจากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ไปยังสถานีบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ พร้อมรับฟังแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีกลางบางซื่อ และทดลองเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ-สถานีรังสิต ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
โดยได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการรถไฟ เกล้ากษัตราและนาฬิกาหน้าปัดเลข ๙ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมชมวีดิทัศน์โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งสถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง

โดยเฉพาะพื้นที่ย่านบางซื่อของการรถไฟฯ ซึ่งได้มีแผนพัฒนาควบคู่กับสถานีกลางบางซื่อในระยะยาว จะช่วยขับเคลื่อนประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพของประชาชนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาระบบรางและการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ ภายในประกอบด้วย อาคารทั้งหมด 3 ชั้น คือ

ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้านระบบรางในกรุงเทพฯ

ชั้นที่ 2 เป็นชานชาลา ประกอบด้วย รถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา

ชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และชานชาลารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 2 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ชานชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้ 4 ชานชาลา รวม 12 ชานชาลา นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถที่ชั้นใต้ดิน เป็นต้น

ก่อนขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 2 เพื่อเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเส้นทางจำนวนสถานี และสถานีร่วมของรถไฟฟ้าทางไกลและรถไฟชานเมือง ก่อนทดลองการเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง จากสถานีกลางบางซื่อ ไปยังสถานีรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยใช้เวลา 20 นาที จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีจึงเดินทางกลับ

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/12/2563