รมช.คุณหญิงกัลยา ร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปี “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด” เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นสนับสนุนการพัฒนาตามแผนฯ 12

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการประชุมประจำปี 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด” เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

 width=

โดยภายในงานมีพิธีเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรี การนำเสนอ “ครึ่งทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถีใหม่” โดยเลขาธิการ สศช. และการเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และประเด็นท้าทายในระยะต่อไป โดยนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม “Ricult” เป็น Social Enterprise Startups ที่นำเทคโนโลยี Big Data กับ Machine Learning มาใช้ในการแก้ปัญหาการเพาะปลูก จนสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรมากถึงร้อยละ 50 และชนะการประกวดแคมเปญ Chivas The Venture ระดับประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนธุรกิจเพื่อสังคมของไทยไปร่วมแข่งขันกับธุรกิจเพื่อสังคม Chivas The Venture ระดับโลก กับอีก 29 ประเทศ จาก 6 ทวีปทั่วโลก

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/9/2563