รมว.ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ในเขต กทม.เป็นวันที่ 24 พ.ค.2553

ข่าวด่วน
เรื่อง รมว.ศธ.ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
———————————————–

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้สถานศึกษาที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ขอให้เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 

         และสถานศึกษาที่ได้เปิดเรียนก่อนหน้านี้ ให้ทำการปิดการเรียนการสอน แล้วไปเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

         สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 157 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 21 แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

         สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการศึกษา 1579