รมว.ศธ.ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ OECD ที่สหราชอาณาจักร

รมว.ศธ.ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ OECD ที่สหราชอาณาจักร

(25 กันยายน 2562) ณ Nesta HG กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร / นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (OECD) เรื่อง “Creativity and Critical Thinking Skills in School: Moving the Agenda Forward”

ประเด็นสำคัญ
– รมว.ศธ.กล่าวในเวทีนานาชาติ ไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพครู
– ชูประเด็นการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียน
– ย้ำคำมั่นที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ในการนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ “การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อนวัตกรรม” ร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการสหราชอาณาจักร และ รมว.ศึกษาธิการออสเตรเลีย

นายณัฐพล ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพครูของประเทศไทย โดยตั้งมาตรฐานครู และการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงซึ่งได้มีการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตในทุกโรงเรียน พร้อมกับได้ให้คำมั่นที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับอย่างดีจากที่ประชุมผ่านการปรบมือที่ยาวนานกว่าปกติ และมีผู้ร่วมประชุมสนใจถามคำถามเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ในช่วงบ่าย รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สสวท. มีกำหนดการพบ ดร.แอนเดรียส์ ชไลเชอร์ (Andreas Schleicher) ผู้อำนวยการด้านทักษะและการศึกษาของ OECD เพื่อหารือการทำหน้าที่สมาชิกภาคี ในการดำเนินงานของการจัดสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของประเทศไทย ในรอบการประเมิน PISA 2021 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ภาพ/ข่าว : สสวท.