รมว.ศธ.- รมช.ศธ.ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และภริยา พร้อมด้วย คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ และ​นาง​กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” ที่จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมกันในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ การช่วยเหลือ แบ่งปัน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเมตตาและเอื้ออาทรห่วงใยราษฎร มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ ล้วนทรงมุ่งหวังให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงส่งเสริมให้พสกนิกรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ขาดผู้อุปการะ ขาดโอกาสทางการศึกษา ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความเอาใจใส่ และได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า และผู้ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบกาลนาน เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี​ ได้นำคณะรัฐมนตรี​และคู่สมรส มอบถุงปันสุข เยี่ยมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ การเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมทั้งปล่อยปลาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ตลอดจนมอบโอวาทให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด​ ซึ่งตัวแทนเด็กได้กล่าวขอบคุณและให้คำมั่นสัญญา ว่าจะเป็นคนดีืตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งนายกรัฐมนตรี​ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการศึกษา เพราะเด็กในวันนี้สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตในสังคม และมีอนาคตที่ดี จึงขอฝากให้เด็กและเยาวชนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และขอฝากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชน เราทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน

สุดท้ายนี้ ขอให้ช่วยกันรักษาวินัย พร้อมปลูกฝังความเป็นไทยให้อยู่ในจิตใจของทุกคน​ อาทิ วัฒนธรรมไทย การไหว้ อาหารไทย รวมถึงช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตและแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ควบคู่ไปด้วย

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป​
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ทิพย์​สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน,​ ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน​
11/8/2563