รหัสงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555

เรียน เจ้าหน้าที่ GFMIS ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 


เรื่อง การดำเนินการวางเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 


 


     ด้วยงานงบประมาณและบัญชี  กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. ขอเผยแพร่รหัสงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างแหล่งที่มา : พรชัยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานงบประมาณและบัญชี กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.