รับสมัครคัดเลือกการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักนิติการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ตำแหน่ง