รับสมัครคัดเลือกนักวิชาการศึกษาระดับเชี่ยวชาญ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆได้ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 25552  รายละเอียดเอกสารดังแนบ…