รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน (เพิ่มเติม)

ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)


———————————        ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน จำนวน 100 ทุน ตามประกาศรับสมัคร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น ปรากฎว่าจำนวนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะรับทุนยังไม่ครบจำนวน 100 คน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 


        สพฐ. จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ทุน ดังรายละเอียดประกาศที่แนบ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างค่ะ)

       *** ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างค่ะ)  และสมัครด้วยตนเอง      ที่สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  อาคาร สพฐ. 3  ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ หรือทางอีเมล teacherscholar@hotmail.com ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 นี้เท่านั้น

      *** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่
      สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      โทร 02-2885749
           อีเมล : teacherscholar@hotmail.com