รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 23 ตำแหน่ง

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ตำแหน่งที่จะรับคัดเลือกมีจำนวน 23 ตำแหน่ง  ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ

**เอกสารดังไฟล์แนบ**