รับสมัครนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

     รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

**รายละเอียดดังไฟล์แนบ**