รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ จำนวน ๒ อัตรา

        ด้วยศูนย์บริการประชาชน สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานด้านสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙  จำนวน  ๒  อัตรา  เอกสารดังไฟล์แนบ