รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ