รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


(คลิกอ่านรายละเอียดทั้งเล่มได้ที่ไฟล์ด้านล่างค่ะ)


ที่มาข้อมูล :
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ