รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2009

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


เข้ารับทุนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2009


Federal Secondary Religious School of Kajang, Selangor (SMAPK)


No.


Name


F/M


Province


School

1 Mr. Nasrudean Sumalee M Narativas SMAPK
2 Mr. Anas Awae M Narativas SMAPK
3 Mr. Sufwan Chebu M Narativas SMAPK
4 Mr. Kuharfal Kuji M Narativas SMAPK
5 Mr. Muhammadamin Dodaima M Pattanee SMAPK
6 Mr. Arefan Baimud M Pattanee SMAPK
7 Mr. Iman Duereh M Pattanee SMAPK
8 Mr. Faisol Payor M Pattanee SMAPK
9 Mr. Muhammad Musa M Satun SMAPK
10 Mr. Waris Issara M Satun SMAPK
11 Mr. Prapan Latei M Satun SMAPK
12 Mr. Areeda Wansu M Satun SMAPK
13 Mr. Muslim Charong M Yala SMAPK
14 Mr. Muhammadhafiz Sulong M Yala SMAPK
15 Mr. Muhammad Tuwee M Yala SMAPK
16 Ms. Fatornah Binhayeeawae F Narativas SMAPK
17 Ms. Hidayah Abdullohmae F Narativas SMAPK
18 Ms. Asmah Yaena F Pattanee SMAPK
19 Ms. Sarina Watnapisuth F Pattanee SMAPK
20 Ms. Najwa Nooji F Pattanee SMAPK
21 Ms. Nuralfan Duereh F Pattanee SMAPK
22 Ms. Nureena Wani F Pattanee SMAPK
23 Ms. Asmah  Hayi F Pattanee SMAPK
24 Ms. Tuan Mujahida Tuwaemah F Satun SMAPK
25 Ms. Nabilah Waeji F Yala SMAPK
26 Ms. Nurhafizah Radaeng F Yala SMAPK
27 Ms. Nurihan Tohlu F Yala SMAPK
28 Ms. Yuwaiha Khodey F Yala SMAPK
29 Ms. Afnan Dolah F Yala SMAPK
30 Ms. Adeelah Al-edris F Yala SMAPK

Federal Secondary Religious School of Labu, Negeri Sembilan (SMAPL)


No.


Name


F/M


Province


School

31 Mr. Ubaidillah Hajiromerlee M Narativas SMAPL
32 Mr. Muhammad Samail M Narativas SMAPL
33 Mr. Vanasisi Vaji M Narativas SMAPL
34 Mr. Wanmuhammaddanial Lahbaideemun M Narativas SMAPL
35 Mr. Irham Doloh M Narativas SMAPL
36 Mr. Ismael Hayihamah M Narativas SMAPL
37 Mr. Aliramdan Haliawang M Pattanee SMAPL
38 Mr. Ahdulloh Daho M Pattanee SMAPL
39 Mr. Husin Benae M Pattanee SMAPL
40 Mr. Vatcharakorn Lamlee M Songkhla SMAPL
41 Mr. Muhammadamin Baoteh M Songkhla SMAPL
42 Mr. Wanrosalee Iming M Songkhla SMAPL
43 Mr. Mohamadduhan Tayah M Yala SMAPL
44 Mr. Amin Chapakiya M Yala SMAPL
45 Mr. Roufeedee Khodae M Yala SMAPL
46 Ms. Faesa Poji F Narativas SMAPL
47 Ms. Bahiyah The F Narativas SMAPL
48 Ms. Wilasinee Mat F Narativas SMAPL
49 Ms. Tusnim Waeto F Pattanee SMAPL
50 Ms. Sulwanee Dama F Pattanee SMAPL
51 Ms. Sufeernee Mama F Pattanee SMAPL
52 Ms. Muranee Arbu F Pattanee SMAPL
53 Ms. Nur Amanee Maseng F Pattanee SMAPL
54 Ms. Ausna Hemma F Songkhla SMAPL
55 Ms. Nasila Pulaparapek F Yala SMAPL
56 Ms. Fatornah Bingdoloh F Yala SMAPL
57 Ms. Nasreen Jehwae F Yala SMAPL
58 Ms. Balkis Samae F Yala SMAPL
59 Ms. Najwa Utasarackan F Yala SMAPL
60 Ms. Nasrin Cheha F Yala SMAPL
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02-6285646 ต่อ 107