รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น) สังกัด สป.

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560

Download รายชื่อ คลิกที่นี่