รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ 


 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง)