รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ