รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ