รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่ว

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ