รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ