รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ