รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ