รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานราชการ สป.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคล

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ