รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี