รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่