รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมการประชุม Youth Forum ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

รายชื่อเยาวชน จำนวน 25 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์


เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมการประชุม Youth Forum ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส


สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น.


ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300


————————-No.


Name 1.  

Yuttalid Bunnag 1.  

Proawpattra Jaisan 1.  

Kaptan Jungteerapanich 1.  

Waruntorn Kochtaropas 1.  

Saengson Kriswatanakorn 1.  

Panuwat Permsantithum 1.  

Manoje Prutthisathaporn 1.  

Supawan Puttapong 1.  

Kritsada Punyapratheep 1.  

Waurapatra Rattanchai 1.  

Surangkhana Rukdee 1.  

Chatchai Rungratsamiphat 1.  

Navin Sachdev 1.  

Amini Sa-idi 1.  

Yasmin Sattar 1.  

Isaree Sirinitipat 1.  

Pattana Sirion 1.  

Yapa Thepkanjana 1.  

Kusalin Wongnamkob 1.  

Phutrapee Wongsittipat 1.  

Katcha Rerngsamut 1.  

Paratchaya Chawsuan 1.  

Nattaphol Chinawong 1.  

Patamon Nisabodee 1.  

Pharot Tubkrai


หมายเหตุ :  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                จะเป็นผู้คัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่เยาวชนจำนวน 2 คน
                เข้าร่วมการประชุม
UNESCO Youth Forum  ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส


                ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2552