รายชื่อและประวัติผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีสังคม" ประจำปี ๒๕๕๒

โครงการ ” ส่งเสริมคนดีศรีสังคม “


       ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัล ” คนดีศรีสังคม “ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ( นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ” คนดีศรีสังคม ” จำนวน ๑๗ ราย เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้ที่ได้กระทำความดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป.

 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 

 

 

 

 

 

 

โหลดไฟล์ ข้อมูลประวัติย่อของผู้ที่ได้รางวัลทั้งหมด


แหล่งที่มาของข่าว : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี