รายชื่อ ผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการ

รายชื่อ ผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย น.ส.นันทภัค นิธิปภาธำรง และนายจีรศักดิ์ แก้วโก