รินน้ำใจช่วย รร.ประสบภัยหนาว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถ “โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า พื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศประสบภัยหนาวที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสและลดลงอย่างต่อเนื่อง จนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในปีนี้คาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน และตาก


เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว สพฐ.จึงได้จัด “โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว” ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องกันหนาว พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก โดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคเงินและสิ่งของจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมีการกำหนดสายในการนำสิ่งของไปมอบให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว แบ่งออกเป็น 5 สาย ประกอบด้วย
  • สายที่ 1 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 225,000 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 329,270 บาท  • สายที่ 2 พื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 415,000 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 530,000 บาท  • สายที่ 3 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองฯ ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย) จำนวนเงิน 225,399 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 345,820 บาท  • สายที่ 4 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย) จำนวนเงิน 185,000 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 308,000 บาท  • สายที่ 5 พื้นที่จังหวัดตาก จำนวนเงิน 441,880 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,492,279 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,813,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,305,279 บาท


คณะเดินทางทั้ง 5 สาย จะเดินทางไปจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 สำหรับพิธีในวันนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน บริษัท และองค์กรเอกชน ร่วมมือร่วมใจนำเงินและสิ่งของมามอบให้เพื่อจัดส่งให้กับผู้ประสบภัยหนาวต่อไป


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า มีความปลื้มใจ ภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถในวันนี้ ซึ่งเป็นผลจากการหารือกับเลขาธิการ กพฐ.ในการหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่กำลังประสบภัยหนาวและความยากลำบากในการศึกษาท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น สพฐ.จึงดำเนินการและเตรียมการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยานพาหนะจากหน่วยงานในสังกัดและภาคเอกชน จนประสบความสำเร็จในขั้นแรกของการช่วยเหลือ


การนำสิ่งของ เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการไปสู่พื้นที่เป้าหมายที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็น ทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจแทนผู้ที่จะได้รับมอบสิ่งของเหล่านี้


ในการนี้ ขอขอบคุณในน้ำใจ และความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะเป็นกำลังใจที่สำคัญต่อผู้ที่จะได้รับมอบความช่วยเหลือให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นนักเรียนและเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
12/12/2557