ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน“รัฐบาลโดย ศธ.ช่วยเหลือประชาชน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นำโดย นายพลากร สุวรรณรัฐ พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ พลเอกธีรชัย นาควานิช พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์  เป็นผู้แทนพระองค์ ปล่อยขบวนรถช่วยเหลือประชาชน น้ำท่วมใต้  โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงพลัง และน้ำใจของคนไทย ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุขของคนไทยด้วยกัน พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรีร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมพระราชทานลายพระหัตถ์ความว่า ” ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ “

 

 

“ขอให้นำพระบารมี และข้อความในลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯที่ทรงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบถึงความห่วงใย และขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นทูตปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนาใดก็คนไทยด้วยกันทั้งสิ้น การลงพื้นที่ไปร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ มีความละเอียดอ่อน ขอให้ผู้ที่ลงไปช่วยเหลือเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ปรับตัวเข้ากับประชาชนในพื้นที่ อย่าทำอะไรที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะเรื่องชู้สาวขอให้ระมัดระวัง อย่าทำโดยเด็ดขาด พร้อมกับทำตัวให้พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้รัก เพราะจะทำให้เกิดการปรองดอง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ขอให้ติดตามสถานการณ์ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระมัดระวัง และขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย ทำงานอย่างมีความสุข อีกทั้ง นำความห่วงใยของคนไทยทุกคนไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยด้วย

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก  มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ และมีพระราชโองการสั่งให้องคมนตรีได้ติดตามดูแลประชาชนที่ประสบภัย ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงรับสนองพระราชดำริ โดยการจัดโครงการ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดขบวนคาราวานนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและ นักศึกษา กศน. ทั่วประเทศ ตั้งทีมให้ความช่วยเหลือ จำนวน 300 ทีม แบ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 200 ทีมๆ ละ 30 คน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กศน.จังหวัด จำนวน100 ทีมๆ ละ 15 คน รวม 7,500 คน ซึ่งในแต่ละทีมจะมีนักศึกษาทีมีความรู้ในแต่ละสาขาวิชา เช่น  ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์และช่างคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าฟื้นฟูเยียวยาในการซ่อมแซมสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย เช่น ตู้เย็น วิทยุ พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องใช้ฟ้าไฟอื่นๆ เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของตนเองได้ตามปกติโดยรวดเร็ว

การจัดขบวนคาราวานในครั้งนี้ มีรถยนต์เข้าร่วมเดินทางพร้อมกัน จำนวนทั้งสิ้น 900 คัน มีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 12 จังหวัด และจะเข้าร่วมการฟื้นฟู เยียวยาตามจุดต่างๆ ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  (ส่วนหน้า) ในระหว่างวันที่ 14 – 21 มกราคม 2560 ซึ่งคาดว่าจะให้บริการแก้ไขและซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายได้ประมาณ 500,000 ชิ้น และมีประชาชนได้รับริการมากกว่า 150,000 ครัวเรือน

          นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของ ประกอบด้วย ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สมุด ดินสอ ปากกา และสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น จำนวน 16 คันรถบรรทุก นำสู่น้องนักเรียนชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 12 จังหวัด ทั้งนี้ การดำเนินการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป