ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง อาทิ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี

 เมื่อเวลา 8.09 น.   นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีการถวายเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร และกรวดน้ำ รับพร

 จากนั้นในเวลา 8.30 น.  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ บริเวณด้านนอกหอประชุมคุรุสภา

โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวฝากให้ข้าราชการและชาวกระทรวงศึกษาธิการ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการศึกษาไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

“สิ่งสำคัญ คือ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระราชบิดา (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระบรมราโชบายสู่นโยบายและการปฏิบัติของทุกภาคส่วน เช่น การเชื่อมโยงการอบรมครูกับระบบวิทยฐานะ เพื่อส่งเสริมครูดี เป็นต้น สิ่งสำคัญคือการสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะระบบการศึกษา ความดีต้องมาก่อนเรื่องอื่น

ส่วนพระราชดำรัสคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตนใช้เป็นหลักในการทำงานและดำเนินชีวิต คือ “การทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม ต้องทำให้ดี เช่น “ครู” ก็ต้องเป็นครูที่ดี “รัฐมนตรี” ที่ดีต้องทำอะไรบ้าง ก็ต้องทำไปอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือต้องไม่บ่นและไม่ควรสร้างปัญหา เพราะแม้พระองค์จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลา แต่พระองค์ก็ไม่เคยบ่น ดังนั้น พวกเราก็ไม่ควรที่จะบ่น เพราะนั่นจะแสดงว่ายังไม่ได้ทำตามหน้าที่และไม่ทำตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอน

นอกจากนี้ ขอกล่าวถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า “ครูทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา และขอให้ทุกคนสู้ อย่าท้อถอย และพระองค์เองก็จะไม่ท้อ เพราะนึกถึงงาน นึกถึงเด็ก และปลายทางในการทำงานอยู่ตลอดเวลา”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

“ในระยะเวลา 37 ปีของการรับราชการ ได้ระลึกถึงพระราชดำรัสคำสอน ตลอดจนพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มาโดยตลอด โดยเฉพาะคำสอนในเรื่องการทำความดี  “…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…” (พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512)

ซึ่งต้องยอมรับว่า แม้การทำความดีจะเป็นการกระทำโดยธรรมชาติและไม่ใช่เรื่องยาก แต่ในระยะหลัง ๆ กลับกลายเป็นเรื่องที่ยาก แต่เราจะไม่ทำความดีไม่ได้ เพราะความดีเท่านั้นที่จะมาช่วยลบล้างความที่ไม่ดี ความไม่ถูกต้อง นำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า

ส่วนพระราชดำรัสคำสอนที่ฝากถึงครูทุกคน คือ “เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” ซึ่งเป็นอมตะวาจาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสถามครูท่านหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2501 เพื่อต้องการให้ครูรักและเมตตากับเด็ก ๆ ให้ความรู้ทางวิชาการควบคู่กับความดีมีคุณธรรม และเมื่อนั้นครูก็จะรักและผูกพันกับเด็ก ในทางกลับกันเด็กก็จะรักครู นั่นคือคำตอบของโรงเรียนแห่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากคำสอนของพระองค์ตลอดไป”

อนึ่ง ในวันเดียวกัน เวลา 7.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
13/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน