ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมลดเวลาเรียนวันแรก

วันแรกของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรกที่โรงเรียนนำร่องทั่วประเทศเริ่มจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในชั้นเรียน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ (2 พฤศจิกายน 25588) เป็นวันแรกของการนำร่องนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงได้เดินทางมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนนำร่อง 4,100 แห่งที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมาก เนื่องจากเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงบ่ายอยู่แล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนัก เมื่อมีนโยบายและแนวทางออกมาอย่างชัดเจน โรงเรียนก็สามารถต่อยอดได้ทันที จะมีก็เพียงข้อห่วงใยในเรื่องของพื้นที่ของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเกินไปเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนแก้ไขโดยจัดตารางหมุนเวียนการใช้พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสำหรับนักเรียนกว่า 1,700 คน ไม่ว่าจะเป็น Song for Kids, หนูน้อยนัก IT, ธรรมพาสุข, คิดก่อนปั้น, เล่นแบบไทย, การดองไข่เค็ม, ฉัน…สำคัญนะ (จ๊ะ), ต้นไม้พูดได้, Pop up แสนสวย, สนทนาภาษาจีน, นิทานสร้างคนดี, เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง, ดนตรีสากล/ปี่พาทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนได้แสดงความยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพราะทำให้สามารถนำนักเรียนออกมาเล่นนอกห้องเรียนได้แบบอิสระ ไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนเช่นที่ผ่านมา และไม่คิดว่างานจะหนักหรือเป็นการเพิ่มภาระแต่อย่างใด แต่เป็นการดีที่มีแนวทางและคู่มือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และนำไปใช้ได้จริง

ในส่วนของ Smart Trainer จำนวน 2 คน ที่รับผิดชอบโรงเรียนนำร่องในจังหวัดปทุมธานีทั้ง 10 โรงเรียนนั้น ก็ได้แสดงความคิดเห็นให้รับทราบว่า ไม่มีความหนักใจในการดำเนินงาน เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ประกอบกับมีศึกษานิเทศก์คอยสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานร่วมด้วย

สำหรับการพูดคุยกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พบว่า กิจกรรมนอกห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด กล้าอธิบายกับผู้อื่น นี่คือสิ่งที่ฝันอยากจะเห็น อยากจะได้ และต้องการเจอเด็กแบบนี้บ่อยๆ จึงขอฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่ได้ทำให้ความรู้ทางวิชาการลดลง แต่เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้เด็กหลุดจากความจำเจของการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาส่วนสำคัญที่สุดคือสมอง ซึ่งเด็กในวัยประถมศึกษาถือเป็นช่วงโอกาสทองของการฝึกฝนและพัฒนาผ่านกิจกรรมโครงการของกระทรวงศึกษาธิการกว่า 400 รายการ ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ทั้งในด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง และด้านสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะทำให้เด็กไทยคิดเป็นวิเคราะห์เป็น มากกว่าการจำได้ ท่องได้ เข้าใจได้ดังเช่นที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานไปดูโรงเรียนนำร่องอื่นๆ ที่ยังไม่เคยจัดกิจกรรมเช่นนี้มาก่อนด้วย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่า ถูกต้องตรงกันกับกระทรวงศึกษาธิการและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้นักเรียนมีความสุข ครูมีความสุข และพ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุขหรือไม่อย่างไร


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ยกเว้นสองภาพล่างสุด
: หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี


โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ 38/4 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 1,769 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 71 คน แบ่งเป็น ข้าราชการครู 54 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 15 คน ครูธุรการ 1 คน โดยมีนางสาวสมทรง รอดแจ่ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/11/2558