ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันปีใหม่

 

ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันปีใหม่

                                นางสุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

ศุภชัย  /  รายงาน  /  ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.