วางระบบการสอนภาษาอังกฤษ

แนวทางจัดระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน รร.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ เพื่อช่วยวางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของไทย โดยจะมีครูต่างชาติมาช่วยเป็นโค้ชให้ครูไทยในการจัดการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเด็กไทยให้เป็นระบบมากขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายงานให้ดูแลนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนโยบายการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น แนวทางเบื้องต้นจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ จากประเทศอังกฤษ มาช่วยวางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของประเทศไทย โดยจะมีครูต่างชาติมาช่วยเป็นโค้ชให้ครูไทยเวลาจัดการสอนในห้องเรียนซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยเป็นระบบมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะเน้นการสอนรูปแบบไวยากรณ์ก่อน ทั้งที่ความจริงแล้วมาตรฐานการเรียนคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ถึงจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ ต้องการให้มีมาตรฐานกลางสำหรับวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู เพราะที่ผ่านมาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สามารถระบุได้ว่าความรู้ภาษาอังกฤษของแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับไหน เพราะเราไม่ควรจะพึ่งครูต่างชาติในการสอนภาษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ควรจะมีสถาบันกลางจัดระบบทดสอบทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาได้วัดทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ และนำผลคะแนนที่ได้จากการวัดความรู้มาใส่ไว้ในใบจบการเรียนปริญญาตรีเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการเพื่อรับบัณฑิตเข้าทำงานว่ามีทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน

การนำผลคะแนนมาใส่ในใบจบของนักศึกษาก็จะเป็นการวัดมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นด้วยว่ามีคุณภาพดีพอหรือไม่ เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เอ แต่คะแนนทดสอบจากสถาบันกลางได้ดี เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรฐาน ดังนั้น จึงถือเป็นการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปในตัวด้วยกลุ่มประชาสัมพันธ์ – สรุป/รายงาน
ขอบคุณ : ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน
7/9/2558