วิทยาลัยช่างศิลป จัดนิทรรศการศิลปกรรมของนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2552

วิทยาลัยช่างศิลป กำหนดจัดนิทรรศการศิลปกรรมของนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2552 รวม 10 ประเภทวิชา คือจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะไทย สถาปัตยกรรมไทย ลายรดน้ำ ออกแบบตกแต่ง เครื่องเคลือบดินเผา และนิทรรศการฯ ผู้ฝึกอบรมศิลปะ มีผลงาน 300 ชิ้น โดยเปิดแดสงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -25 สิงหาคม 2552
ณ อาร์ตสแควร์ ชั้น 3 (ด้านห้างโลตัส) ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์